Opera Online

Quiz 11

Zdobyte punkty
1. W jakiej operze „Szumią jodły na gór szczycie”?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
2. Który instrument ma najdłuższą rurę?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
3. W II akcie baletu „Dziadek do orzechów” pogrążona w śnie Klara odwiedza różne krainy, które?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
4. Jak nazywa się niezbędna dla artystów osoba, która dba o kostiumy i pomaga w przebiórkach?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
5. Który z poniższych kompozytorów nie był przedstawicielem włoskiego weryzmu?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
6. Który kompozytor nazywany był „królem walca”?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
7. Jakie Opery jednoaktowe wchodzą w skład Tryptyku G. Pucciniego?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
8. Kogo Leński wyzywa na pojedynek w Operze Eugeniusz Oniegin?
Proszę wybrać odpowiedź!
Sprawdź!