Opera Online

Quiz 2

Zdobyte punkty
1. Z jakiej opery pochodzi słynny „Chór Niewolników”?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
2. „(...) duet w balecie klasycznym, taniec wykonywany przez pierwszego solistę i pierwszą solistkę, którego celem jest ukazanie ich kunsztu tanecznego (...)” W zamieszczonym cytacie mowa o fragmencie baletu nazywanym:
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
3. Płótna wysłaniające zaplecze techniczne oraz boki sceny to:
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
4. Jakim głosem śpiewał Andrzej Hiolski?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
5. Jednym z najbardziej znanych baletów jest „Dziadek do orzechów”. Kto skomponował do niego muzykę?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
6. Jaką operę Krzysztofa Pendereckiego wystawiła Opera Śląska w 2016 roku?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
7. Która z heroin operowych zmarła na nieuleczalną kiedyś chorobę?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
8. Jak nazywamy przedmioty używane przez aktora do gry scenicznej:
Proszę wybrać odpowiedź!
Sprawdź!