Opera Online

Quiz 4

Zdobyte punkty
1. Balet jest ogólnie rozumianym pojęciem tańca, jednak ściślej ujmując, którego tańca dotyczy?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
2. Kto skomponował muzykę do baletu „Don Kichot”?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
3. Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie układu ruchów tanecznych w spektaklu baletowym?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
4. Który z wymienionych poniżej tańców jest polskim tańcem narodowym?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
5. Jak nazywa się krótka, sztywno stercząca spódnica baletowa potocznie zwana „paczką”?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
6. Z kim walczy „Dziadek do Orzechów” w balecie Piotra Czajkowskiego?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
7. Co oznacza pojęcie „jeté” w tańcu?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
8. Który z podanych poniżej tańców NIE pojawia się w operze „Halka”?
Proszę wybrać odpowiedź!
Sprawdź!