Opera Online

Quiz 1

Zdobyte punkty
1. Jak nazywa się obuwie, w którym tancerka stając na czubkach palców płynnie przesuwa się po scenie?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
2.Który kompozytor nazwany jest twórcą polskiej opery narodowej?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
3. Który instrument należy do grupy instrumentów perkusyjnych?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
4. Jak miał na imię smok, z którym walczył Zygfryd w 3 części „Pierścienia Nibelunga” R. Wagnera?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
5. Kitri jest bohaterką jednego z baletów, którego?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
6. Co możemy znaleźć we wnętrzu skrzypiec?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
7. Kompozytor tworzy muzykę, choreograf odpowiada za ruch, kto natomiast zajmuje się tworzeniem dekoracji?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
8. W której operze Giuseppe Verdiego występuje sekstet wiolonczelowy?
Proszę wybrać odpowiedź!
Sprawdź!