Opera Online

Rezerwacje i sprzedaż

 

 1. Rezerwacja biletów rozpoczyna się po zatwierdzeniu repertuaru przez Dyrekcję Opery i wprowadzeniu do systemu kasowego oraz udostępnieniu na stronie internetowej www.opera-slaska.pl;
 2. Rezerwacji biletów indywidualnych jak i grupowych można dokonywać:
  a) osobiście:
  – w Biurze Obsługi Widza od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 16.00;
  – w kasie biletowej Opery Śląskiej w godzinach pracy kasy tj. od wtorku do soboty w godz. od 10.00 do 18.00. W dniach kiedy grany jest spektakl kasa na 1 godzinę przed nie przyjmuje rezerwacji na inne spektakle;
  b) telefonicznie: BOW 32 396 68 53, Kasa Biletowa: 32 396 68 15, 32 396 68 77.
  c) e-mailem: bow@opera-slaska.pl, kasa@opera-slaska.pl
 3. Zarezerwowane bilety należy wykupić najpóźniej do 7 dni od dnia rezerwacji. Niewykupione do tego czasu rezerwacje będą automatycznie anulowane. Na każdym etapie rezerwacji klient jest zobowiązany do powiadomienia Opery o wszelkich zmianach dotyczących zarezerwowanych biletów. W przypadku wolnych miejsc na spektakl w terminie krótszym niż 7 dni do dnia przedstawienia kasa biletowa może dokonywać rezerwacji biletów. Zapłata za te rezerwacje musi zostać dokonana maksymalnie do następnego dnia osobiście w kasie biletowej lub przelewem na konto Opery Śląskiej. Po dokonaniu wpłaty na konto prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres: kasa@opera-slaska.pl lub przedstawienia go w kasie biletowej.

 

Rezerwacje grupowe

 1. Rezerwacje grupowe (powyżej 15 osób) zgłoszone telefonicznie, osobiście lub e-mailowo wymagają formy pisemnej wysłanego e-mailem: bow@opera-slaska.pl lub kasa@opera-slaska.pl wraz z podaniem przez kupującego sposobu płatności (gotówka, przelew, karta płatnicza); potwierdzenie przyjęcia formularza zamówienia klient otrzymuje pisemnie (e-mailem) najpóźniej do 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zamówienia.
 2. Rezerwacje grupowe, które nie zostaną zgłoszone pisemnie (formularz zamówienia) oraz potwierdzone telefonicznie, osobiście lub e-mailowo do 5 dni od dnia ich rezerwacji, zostają automatycznie anulowane.
 3. Zarezerwowane bilety grupowe należy wykupić najpóźniej 14 dni od dnia ich rezerwacji. Niewykupione do tego czasu rezerwacje będą automatycznie anulowane. Na każdym etapie rezerwacji klient jest zobowiązany do powiadomienia Opery o wszelkich zmianach dotyczących zarezerwowanych biletów.
 4. Opera zastrzega sobie prawo do wskazania wybranych miejsc dla rezerwacji grupowych na wybrane przez Operę wydarzenia z repertuaru.
 5. Grupom powyżej 15-tu osób przysługują bilety ulgowe.
 6. Na spektakle przedpołudniowe opiekunom grup przysługuje bilet w cenie 5 zł (1 opiekun na 10 osób).
 7. Na spektakle wieczorne opiekunom grup przysługuje bilet w cenie 10 zł (1 opiekun na 15 osób).
 8. Rezerwacje są anulowane bez pobierania opłat manipulacyjnych.
 9. Opera zastrzega sobie prawo do braku możliwości rezerwacji grupowych na wybrane przez siebie wydarzenia z repertuaru.

 

Sprzedaż biletów

 1. Sprzedaż biletów rozpoczyna się po wprowadzeniu spektakli do systemu kasowego i zatwierdzeniu repertuaru przez Dyrekcję.
 2. Bilety na spektakle w Operze Śląskiej można:
  a) zakupić w kasie biletowej Opery Śląskiej, gotówką lub kartą płatniczą, w godzinach pracy kasy tj. od wtorku do soboty w godz. od 10.00 do 18.00 oraz w niedziele i święta na 2 godziny przed spektaklem z tym, że na 1 godzinę przed danym spektaklem kasa sprzedaje bilety wyłącznie na spektakl w danym dniu;
  b) opłacić przelewem po wcześniejszej rezerwacji, na konto Opery Śląskiej w Bytomiu: ING BANK ŚLĄSKI 14 1050 1230 1000 0024 0833 5525, kwota za bilety zakupione przelewem powinna być przekazana na konto Opery najpóźniej na 7 dni przed spektaklem. Odbiór biletów nastąpi po sprawdzeniu dokonania przelewu. W przelewie należy podać numer rezerwacji. Bilety opłacone przelewem można odebrać w kasie biletowej w dniu spektaklu, na który zostały zakupione.
  c) zakupić poprzez System on-line na stronie internetowej Opery Śląskiej www.opera-slaska.pl KUP BILET.
 3. Fakturę za zakupione bilety wystawia kasa biletowa po otrzymaniu paragonu od klienta.

 

Zwroty biletów

Zwrotowi podlegają bilety zakupione w kasie biletowej Opery Śląskiej (gotówką lub przelewem). Zwrotu biletów indywidualnych można dokonać jedynie osobiście w kasie biletowej najpóźniej 7 dni przed spektaklem, którego dotyczy zwrot. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest posiadanie oryginału dokumentu potwierdzającego zakup​. Zwrotu biletów grupowych można dokonać jedynie osobiście w kasie biletowej najpóźniej 14 dni przed spektaklem, którego dotyczy zwrot. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest posiadanie oryginału dokumentu potwierdzającego zakup. Kasa biletowa nie realizuje wymiany biletów na inne spektakle. Bilety elektroniczne zakupione za pośrednictwem systemu online podlegają zwrotowi do 14 dni od daty zakupu (jednak nie później niż na 3 dni przed datą spektaklu, na który obowiązują zakupione bilety). Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie w określonym terminie do kasy biletowej (osobiście lub mailowo kasa@opera-slaska.pl) oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 

Spektakle Opery Śląskiej prezentowane w Teatrze Śląskim w Katowicach

Bilety na spektakle Opery Śląskiej grane w Teatrze Śląskim w Katowicach można zarezerwować i zakupić:
a) osobiście lub telefonicznie w kasie biletowej Teatru Śląskiego w godzinach pracy kasy tj. poniedziałek – sobota 12.00-15.45 i 16.00-19.00 oraz pod nr tel. 32 259 93 60;
b) osobiście lub telefonicznie w kasie biletowej Opery Śląskiej w godzinach pracy kasy tj. wtorek – sobota 10.00-18.00 pod nr tel. 32 396 68 15, 32 396 68 77;
c) przelewem po wcześniej dokonanej rezerwacji. Uwaga! W zależności od tego gdzie dokonywana była rezerwacja przelew należy dokonać na konto Teatru Śląskiego w Katowicach 10 1050 1214 1000 0090 8130 6962 lub Opery Śląskiej w Bytomiu 14 1050 1230 1000 0024 08335525;
d) on-line poprzez stronę internetową Opery Śląskiej www.opera-slaska.pl KUP BILET (bilet elektroniczny).

 

Funkcjonowanie Kasy Biletowej

 • wtorek-sobota: 10.00-18.00
 • niedziela i święta: 2 godz. przed spektaklem

T: 32 396 68 15, 396 68 77
E: kasa@opera-slaska.pl