Opera Online

Quiz - Powstania śląskie

Zdobyte punkty
1. Kto stanął na czele Polskiego Komisariatu Plebiscytowego?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
2. Jaki tytuł nosił inspirowany powstaniami śląskimi przebój zespołu Dwa Plus Jeden?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
3. Jak nazywał się formalny dowódca I i II powstania?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
4. Jakie nazwisko nosili bohaterowie filmu „Sól ziemi czarnej”, bracia biorący udział w II powstaniu śląskim?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
5. W którym z traktatów wyznaczono plebiscyt o Górny Śląsk?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
6. W trakcie którego z powstań miała miejsce bitwa o Górę św. Anny?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
7. Jedno ze śląskich miast w wyniku podziału Górnego Śląska będącego efektem III powstania śląskiego pozostało w granicach Niemiec, a na jego terenie funkcjonował zaczął Konsulat Generalny RP. O którym mieście mowa?
Proszę wybrać odpowiedź!
Następne
8. Jaki był wynik plebiscytu o Górny Śląsk?
Proszę wybrać odpowiedź!
Sprawdź!