Chór Dziecięcy Opery Śląskiej

Chór Dziecięcy Opery Śląskiej zainicjował swoją działalność 13 lutego 2018 roku.

W skład zespołu wchodzą dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Zajęcia prowadzi Oskar Zgoła, absolwent Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, na specjalności Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz przedmioty teoretyczno-muzyczne.

Próby Chóru Dziecięcego Opery Śląskiej odbywają się we wtorki i czwartki od 16.00 do 17.30.

Jeśli Wasze dzieci także kochają śpiewać i chcecie pomóc im w rozwijaniu talentu, zgłoście je do Chóru Dziecięcego Opery Śląskiej. Zgłoszenia można wysyłać na adres: edukacja@opera-slaska.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko oraz wiek dziecka (przyjmowane są dzieci w wieku 7-12 lat) oraz numer kontaktowy do rodzica/opiekuna.
Po otrzymaniu maila skontaktujemy się ze zgłaszającymi.

Wznowienie zajęć Chóru Dziecięcego Opery Śląskiej planowane jest na październik 2020 roku.
 

"Barka" w wykonaniu Chóru Dziecięcego Opery Śląskiej