Opera Online

Scena

Witamy w sercu opery, czyli na scenie!

Witamy w sercu opery, czyli na scenie!

To ta przestrzeń, specjalnie podwyższona, usytuowana powyżej widowni i oddzielona od niej kurtyną. Część sceny przed samą kurtyną, która jest widoczna jeszcze przed jej podniesieniem, nosi nazwę proscenium. Jest ona zwykle wykorzystywana na początku i na zakończeniu spektaklu.

Na scenie operowej widzimy zespoły artystyczne – solistów, chór i balet. Poznajmy ich bliżej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.