Opera Online

Scenariusze lekcyjne

Kostium teatralny

Scenariusz zajęć z uczniami klas I-III szkoły podstawowej.

Uczeń:

 • zapoznaje się z podstawowymi informacjami na temat działalności Opery Śląskiej,
 • poznaje wybrane zawody zaangażowane w przygotowanie spektaklu w operze,
 • kreuje kostium teatralny,
 • wykorzystuje różnorodne materiały i techniki plastyczne,
 • ćwiczy sprawność manualną i percepcyjną.

Pobierz scenariusz

 

Co mi w duszy gra?

Scenariusz zajęć z uczniami klas IV-VI szkoły podstawowej

Uczeń:

 • poznaje możliwości związane z ekspresją ciała,
 • doświadcza wyrażania emocji za pomocą utworów muzycznych,
 • potrafi wskazać funkcje poznawcze emocji,
 • poznaje podstawowe informacje dotyczące opery, chóru i orkiestry,
 • poznaje funkcję dyrygenta w chórze,
 • stosuje w śpiewie zmiany tempa, nastroju i różnorodną artykulację.

Pobierz scenariusz 

 

Zawody w operze

Scenariusz zajęć z uczniami klas VII-VIII szkoły podstawowej cz. 1

Uczeń:

 • wymienia zawody związane z operą,
 • wypowiada opinie i uzasadnia je,
 • omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształtowaniu otoczenia, w którym funkcjonuje,
 • poznaje nazwy oraz podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach w operze,
 • wymienia zawody związane z muzyką, tańcem i teatrem,
 • podejmuje próbę własnej identyfikacji z zawodem.

Pobierz scenariusz

 

Opera od kulis

Scenariusz zajęć z uczniami klas VII-VIII szkół podstawowych cz. 2

Uczeń:

 • poznaje zawody związane ze środowiskiem operowym - artystycznym, technicznym i wsparcia,
 • słucha i wykorzystuje przekazane informacje,
 • wymienia narzędzia, atrybuty pracy w omawianych zawodach,
 • uczestniczy w dyskusji.

Pobierz scenariusz

 

Kultura dla kultury

Scenariusz zajęć z uczniami szkoły ponadpodstawowej

Uczeń:

 • poznaje podstawowe zasady obowiązujące widownię podczas przestawienia teatralnego,
 • rozpoznaje i nazywa sytuacje niestosowne podczas wydarzeń kulturalnych,
 • słucha i wykorzystuje przekazane informacje,
 • omawia znaczenie odpowiedniego stroju i zachowania w operze,
 • poznaje podstawowe zasady kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego,
 • zapoznaje się z plakatem, afiszem operowym.

Pobierz scenariusz 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.