Scena

Witamy w sercu opery, czyli na scenie!

Witamy w sercu opery, czyli na scenie!

To ta przestrzeń, specjalnie podwyższona, usytuowana powyżej widowni i oddzielona od niej kurtyną. Część sceny przed samą kurtyną, która jest widoczna jeszcze przed jej podniesieniem, nosi nazwę proscenium. Jest ona zwykle wykorzystywana na początku i na zakończeniu spektaklu.

Na scenie operowej widzimy zespoły artystyczne – solistów, chór i balet. Poznajmy ich bliżej.