Opera Online

Śląskie Digitarium

Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego

Projekt realizowany jest przez cztery instytucje kultury województwa śląskiego: Bibliotekę Śląską (lidera projektu) oraz Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego (dawniej: Regionalny Instytut Kultury), Instytucję Filmową „Silesia Film” i Operę Śląską w Bytomiu.

Celem przedsięwzięcia jest digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury województwa śląskiego poprzez kompleksowy system cyfryzacji, archiwizacji i prezentacji zbiorów. W efekcie powstaną 153 TB danych, a internetowej publiczności zostanie udostępnionych łącznie ponad 93 tys. obiektów, prezentujących dokumenty piśmiennicze, filmy, zabytkowe eksponaty oraz rekwizyty i kostiumy operowe. 

Zasoby będą prezentowane w ramach unowocześnionej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Zwieńczeniem projektu będzie utworzenie agregatora – regionalnego serwisu dostępowego, indeksującego i prezentującego dane z wytypowanych serwisów internetowych, m.in.: Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, serwisu audiowizualnego, Encyklopedii Województwa Śląskiego, podręcznika edukacji regionalnej, bibliografii regionalnej oraz katalogu OPAC Biblioteki Śląskiej. 

Wartość całkowita projektu wynosi: 33 544 131,65 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE: 27 736 472,02 zł

Okres realizacji projektu: 02.04.2018 – 15.09.2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2023.