Opera Online

Wydawnictwo nutowe MEDUZA

W 2023 roku przypada 70. rocznica śmierci Ludomira Różyckiego – wybitnego kompozytora, twórczo związanego z historią Opery Śląskiej, dlatego też nasza instytucja postanowiła uczcić tę rocznicę poprzez wydanie drukiem oraz w wersji elektronicznej partytury, pozostającej do dziś w rękopisie, opery fantastycznej „Meduza”.

Utwór powstał w latach 1908-1911, jednak pomimo starań nie zachował się do czasów powojennych. Różycki po wojnie (1951-1952) zrekonstruował swe dzieło, którego rękopis znajduje się obecnie w Bibliotece Narodowej.

Wydanie drukiem tej zapomnianej opery będzie należytym hołdem złożonym wspaniałemu, a niedocenianemu jeszcze kompozytorowi wspaniałych polskich dzieł scenicznych.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

   

 

 

Partytura

Wyciąg fortepianowy