Opera Online

Eliminacja czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Operze Śląskiej

Eliminacja czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Operze Śląskiej

Przedmiotem projektu jest „Eliminacja czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Operze Śląskiej" poprzez doposażenie stanowisk pracy oraz przeszkolenie pracowników w zakresie ich ergonomicznego użytkowania.

W ramach projektu zakupione zostaną następujące sprzęty:

- fotele biurowe z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb pracownika,

- biurka o regulowanej wysokości,

- monitory komputerowe z możliwością regulacji ustawienia,

- ergonomiczne klawiatury oraz myszy komputerowe wraz z podkładkami,

- krzesła dla chóru, orkiestry oraz dyrygenta wspomagające prawidłową postawę.

Dodatkowo przeprowadzone zostaną szkolenia pracowników Opery Śląskiej w Bytomiu, mające na celu eliminowanie złych nawyków, a także promowanie prawidłowej postawy ciała oraz wskazanie ćwiczeń zapobiegających schorzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, szkolenia te będą podzielone na dwa bloki: dla pracowników artystycznych i biurowych w związku z ich dostosowaniem do zajmowanych stanowisk.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 347 955,18 zł

Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 347 955,18 zł, w tym współfinansowanie UE w kwocie: 295 771,25 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie: 10 438,99 zł.

 

Okres realizacji projektu: 21.05.2018 r. – 16.08.2020 r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.