Opera Online

Aktualności

20 marca 2024, Środa
Horyzonty - zgłoszenia do 25.03.2024r.

W dniach 25-28 kwietnia br. w Operze Śląskiej odbędzie się II edycja przeglądu choreograficznego Horyzonty. Międzynarodowe spotkania baletowe.

Przegląd adresowany jest do początkujących, młodych tancerzy, którzy do tej pory nie tworzyli i nie prezentowali swoich pełno-scenicznych choreografii. Jest również ciekawą alternatywą dla solistów u progu kariery, szukających innych ścieżek zawodowego rozwoju. Celem Przeglądu jest rozwijanie i promowanie talentów choreograficznych, popularyzacja różnych technik tanecznych oraz muzyki polskich kompozytorów i wykonawców. Udział artystów pochodzących z całego kraju pozwoli na stworzenie na Śląsku oferty kulturalnej nowej jakości. Laureaci Przeglądu będą mieli możliwość zaprezentowania swoich choreografii szerokiej publiczności podczas Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, której celem jest zestawienie twórczości debiutujących choreografów z dorobkiem uznanych Twórców. 

W Przeglądzie mogą wziąć udział mieszkający i/lub działający twórczo na terenie Rzeczpospolitej Polski początkujący choreografowie – tancerze chcący poszerzyć swą działalność twórczą, należy przez to rozumieć osoby, które dotychczas nie tworzyły i nie wystawiały zawodowo pełnoscenicznych choreografii. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba pełnoletnia, która samodzielnie przygotowuje choreografię w dowolnej technice tanecznej trwającą od 3 do 10 minut. Choreografię wykonywać może od 2 do 8 pełnoletnich tancerzy, a sam choreograf może, ale nie ma obowiązku, być jednym z Wykonawców. Zgłaszane choreografie muszą być nowe, wcześniej nieprezentowane publicznie oraz niebiorące udziału w innych Przeglądach. Muzyka wybrana przez Uczestników wydarzenia powinna być muzyką polskich kompozytorów. 

Przegląd składa się z II etapów:

Etap I – dostarczenie prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz z nagraniem wideo zgłaszanej choreografii w terminie do dnia 25.03.2024 r. Podpisany formularz należy przesłać elektronicznie na adres: horyzonty@opera-slaska.pl, Organizator dopuszcza skan lub dokument podpisany elektronicznie. Preferowany typ dokumentu to pdf. W przypadku zakwalifikowania się do II etapu osoby, które przesłały skan formularza zobowiązane są do dostarczenia oryginału najpóźniej w dn. 25.04.2024 r. 

Etap II – Prezentacja sceniczna choreografii przed Jurorami oraz publicznością w dn. 25.04.2024 r. na scenie Opery Śląskiej w Bytomiu. 

Horyzonty

Wróć