Opera Online

Aktualności

18 grudnia 2023, Poniedziałek
Zmarła Michalina Growiec

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. prof. Michaliny Growiec - 

śpiewaczki, wspaniałego pedagoga, wychowawczyni wielu pokoleń śpiewaków, znakomitej organizatorki i animatorki życia wokalnego. Współpracowała z Operą Śląską (w latach 1958-59), przez wiele lat była Dziekanem i Kierownikiem Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Rodzinie oraz przyjaciołom Pani Profesor składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Wróć