Opera Online

Spotkanie z orkiestrą

Skrzypce, trąbki, wiolonczele… i wiele innych instrumentów, które można usłyszeć w Operze.

Spotkania z Orkiestrą to podróż przez motywy muzyczne z popularnych filmów i bajek.

Spotkania z Orkiestrą to podróż przez motywy muzyczne z popularnych filmów i bajek.

W trakcie spotkania dzieci mogą samodzielnie zagrać na instrumentach oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami. Spotkania z Orkiestrą organizowane są po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Więcej informacji pod nr tel.: 733 916 101 oraz adresem e-mail: edukacja@opera-slaska.pl