Opera Online

Praca

06 września 2023, Środa
Konkurs na stanowisko: Krawiec/Krawcowa

Dyrektor Opery Śląskiej ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:
krawiec/krawcowa

 

Rekrutacja związana jest z zakończeniem realizacji projektu pod nazwą „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” oraz otwarciem głównej sceny po remoncie.

 

1. Wymagania konieczne:

 • doświadczenie  na  podobnym stanowisku - min. 2-letnie,
 • wykształcenie kierunkowe,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista i zdyscyplinowanie,
 • znajomość technik krawieckich,
 • umiejętność przygotowania układu kroju,
 • znajomość zasad konstrukcji odzieży oraz jej produkcji,
 • znajomość w zakresie funkcjonowania i obsługi urządzeń krawieckich.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w pracy przy szyciu kostiumów teatralnych,
 • samodzielność, dokładność, terminowość.
 • wysoka kultura osobista.

 

3. Główne obowiązki:

 • przeróbki krawieckie bieżących realizacji,
 • szycie kostiumów teatralnych według projektu kostiumografa,
 • stała konserwacja i naprawa uszkodzonych kostiumów,
 • wykonywanie innych pracy przy realizacji produkcji teatralnej zgodnie ze specyfikacją działu technicznego.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 • karta zgłoszeniowa ( udostępniona w załączniku )
 • curriculum vitae,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

5. Oferujemy:

 •   pracę w jednej z wiodących instytucji muzycznych w kraju o ugruntowanej pozycji,
 •   umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 •   możliwość rozwoju zawodowego,
 •   dodatkowe świadczenia socjalne (ZFŚS),
 •   możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

 

 

6. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Dziale Kadr w Operze Śląskiej, ul. Moniuszki 21/23, 41-902 Bytom, lub drogą elektroniczną, na adres mailowy kadry@opera-slaska.pl – z dopiskiem „Konkurs na stanowisko: krawiec-krawcowa ”.

Termin składania ofert: do dnia 06.10.2023 r.

Kontakt telefoniczny: Dział Kadr (32) 396-68-21, 396-68-80.

Składając aplikację proszę powołać się na źródło informacji o ofercie.

 

Wybrani kandydaci  zostaną  zaproszeni  na  przesłuchanie,  którego  termin  zostanie  podany i  uzgodniony  telefonicznie.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

Wróć