Opera Online

Praca

06 września 2023, Środa
Konkurs na stanowisko: Muzyk orkiestry – wiolonczela tutti

Dyrektor Opery Śląskiej ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:
muzyk orkiestry – wiolonczela tutti

 

1. Wymagania i umiejętności:

 • wykształcenie wyższe muzyczne – ukończone studia na kierunku instrumentalistyka o specjalności wiolonczela,
 • umiejętność czytania nut „a vista”,
 • doświadczenie w pracy w orkiestrze,
 • mile widziana znajomość bieżącego repertuaru operowego,
 • dyspozycyjność.

 

3. Główne obowiązki:

 • udział w próbach, koncertach i spektaklach w siedzibie Opery Śląskiej jak i poza siedzibą,
 • opracowywanie i wykonywanie swojej partii wg wskazań dyrygenta,
 • gotowość do indywidualnej prezentacji materiałów muzycznych z bieżącego repertuaru,
 • bezkonfliktowe współdziałanie oraz wykonywanie pracy z zespołem.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 • Curriculum Vitae (CV),
 • karta zgłoszeniowa ( udostępniona w załączniku ),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie ,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

5. Oferujemy:

 •    pracę w jednej z wiodących instytucji muzycznych w kraju o ugruntowanej pozycji,
 •    umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 •    możliwość rozwoju zawodowego,
 •    dodatkowe świadczenia socjalne (ZFŚS),
 •    możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

 

6. Przebieg konkursu: Konkurs składa się trzech etapów.

    Etap I: Złożenie ofert

 

    Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Dziale Kadr w Operze Śląskiej, ul. Moniuszki 21/23, 41-902 Bytom, lub drogą elektroniczną na adres mailowy kadry@opera-slaska.pl – z dopiskiem „Konkurs na stanowisko: muzyk orkiestry – wiolonczela tutti”.

 

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to dzień 28.09.2023 r.

 

Kontakt telefoniczny: Dział Kadr (32) 396-68-21, 396-68-80.

 

Składając aplikację proszę powołać się na źródło informacji o ofercie.

 

Opera Śląska zapewnia akompaniatora.

Opera Śląska nie zwraca kosztów podróży oraz zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

Przesłuchania odbędą się od 1 - 10 października 2023 r.  w siedzibie Opery Śląskiej.

Dokładny termin przesłuchań zostanie podany wybranym kandydatom telefonicznie.

 

Etap II: Przesłuchanie.

Program przesłuchań (obowiązujące fragmenty utworów orkiestrowych są zaznaczone w materiałach nutowych udostępnionych na stronie www.opera-slaska.pl/praca):

 

 1. J. Haydn – Koncert Wiolonczelowy C-dur lub D-dur, część I z kadencją (opr. Gendron),

J.S. Bach – dowolna część ze Suity na wiolonczelę solo,

 1. Partie orkiestrowe:

- G. Verdi – uwertura do opery „Moc przeznaczenia”,

- G. Verdi – wstęp do I aktu opery „Traviata”,

- JC. Gounod – fragment uwertury do opery „Romeo i Julia”,

- W.A. Mozart – uwertura do opery „Wesele Figara”,

- St. Moniuszko – wybrany fragment z opery „Straszny Dwór” – I akt nr 3,

                       3.    Utwór a Vista.

 

Etap III: Rozmowa kwalifikacyjna z  Dyrekcją i kierownictwem artystycznym Opery Śląskiej.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA
 

MATERIAŁ NUTOWY

MATERIAŁ NUTOWY II

MATERIAŁ NUTOWY III

MATERIAŁ NUTOWY IV

MATERIAŁ NUTOWY V

 

     

Wróć