Opera Online

Praca

06 września 2023, Środa
Konkurs na stanowisko: Artysta chóru : głos żeński - sopran, głos męski - baryton, tenor

Dyrektor Opery Śląskiej ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

ARTYSTA CHÓRU: GŁOS ŻEŃSKI – SOPRAN;  GŁOS MĘSKI – TENOR, BARYTON

 

1. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie muzyczne (wokalne),
 • odpowiednia skala głosu,
 • umiejętność sprawnego czytania nut głosem,
 • łatwość uczenia się materiału na pamięć,
 • odpowiednia prezencja do występów scenicznych,
 • zdolności aktorskie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista i poziom etyki.

 

3. Wymagane dokumenty, oświadczenia i materiały:

 • curriculum vitae oraz karta zgłoszeniowa ( w załączniku do ogłoszenia ),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
 • nagranie audiovideo arii i pieśni (jeden utwór w języku polskim i jeden w języku obcym),
 • nagranie z autoprezentacją (kilka słów o sobie),
 • podpisana klauzula RODO (w załączniku do ogłoszenia),

-     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

4. Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji o ugruntowanej pozycji,
 • umowę o pracę wymiarze pełnego etatu,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne z ZFŚS,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

 

5. Główne obowiązki:

 • udział w próbach, koncertach i spektaklach w siedzibie Opery Śląskiej jak i poza siedzibą,
 • opracowywanie i wykonywanie swojej partii pod względem muzycznym, tekstowym i aktorskim,
 • poddawanie się okresowym audycjom muzycznym (przesłuchania),
 • współdziałanie oraz wykonywanie pracy z zespołem.        

 

6. Przebieg konkursu: 

     Konkurs składa się z trzech etapów.

Etap I: Złożenie ofert. 

Sposób i termin składania ofert.

Oferty wraz z nagraniem należy składać w Dziale Kadr w Operze Śląskiej, ul. Moniuszki 21/23,      41-902 Bytom,  lub drogą elektroniczną, na adres mailowy kadry@opera-slaska.pl – z dopiskiem „Konkurs na stanowisko: Artysta chóru”.

Termin składania ofert: 28 września 2023 r.

Opera Śląska zapewnia akompaniatora.

Opera Śląska nie zwraca kosztów podróży oraz zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

Przesłuchania odbędą się początkiem października 2023 r.  w siedzibie Opery Śląskiej.

Wybrani  kandydaci  zostaną  zaproszeni  na  przesłuchanie,  którego  termin  zostanie ustalony i podany telefonicznie po zakończeniu I etapu.

 

Kontakt telefoniczny: Dział Kadr (32) 396-68-21, 396-68-80

Składając aplikację proszę powołać się na źródło informacji o ofercie.

 

Etap II: Przesłuchanie część I:

Komisja wybierze spośród przesłanych arii i pieśni kandydatów do II części przesłuchań.   

 

Etap III: Przesłuchanie część II:

Przesłuchanie odbędzie się w siedzibie Opery Śląskiej

- wykonanie utworu wybranego z wcześniejszych nagrań, przesłanych przy zgłoszeniu,

- czytanie nut „a vista”,

- rozmowa kwalifikacyjna.

O wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.   

REGULAMIN               

KARTA ZGŁOESZENIOWA         

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO                                                                   

 

Wróć