Reservation and ticket sales

Rezerwacje biletów

 1. Rezerwacja biletów rozpoczyna się po zatwierdzeniu repertuaru przez Dyrekcję Opery i wprowadzeniu do systemu kasowego oraz udostępnieniu na stronie internetowej www.opera-slaska.pl;
 2. Rezerwacji biletów indywidualnych jak i grupowych można dokonywać:
  a) osobiście:
  • w Dziale Imprez i Reklamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 16.00;
  • w kasie biletowej Opery Śląskiej w godzinach pracy kasy tj. w poniedziałek od 8.00-16.00, od wtorku do soboty w godz. od 10.00 do 18.00. W dniach kiedy grany jest spektakl kasa na 1 godzinę przed nie przyjmuje rezerwacji na inne spektakle;
  b) telefonicznie: Dział Imprez i Reklamy: 32 281 84 39, 32 39 66 808,853, Kasa Biletowa: 32 39 66 815, 39 66 877.
  c) e-mailem: bow@opera-slaska.pl, kasa@opera-slaska.pl
 3. Zarezerwowane bilety należy wykupić najpóźniej do 7 dni przed spektaklem. Niewykupione do tego czasu rezerwacje będą automatycznie anulowane. Na każdym etapie rezerwacji klient jest zobowiązany do powiadomienia Opery o wszelkich zmianach dotyczących zarezerwowanych biletów. W przypadku wolnych miejsc na spektakl w terminie krótszym niż 7 dni do dnia przedstawienia kasa biletowa może dokonywać rezerwacji biletów. Zapłata za te rezerwacje może być dokonana osobiście w kasie biletowej do 1 godziny przed danym spektaklem lub przelewem  na konto Opery Śląskiej. Po dokonaniu wpłaty na konto prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres: kasa@opera-slaska.pl lub przedstawienia go w kasie biletowej.

 

Rezerwacje grupowe

 1. Rezerwacje grupowe (powyżej 15 osób) zgłoszone telefonicznie, osobiście lub e-mailowo wymagają formy pisemnej wysłanego faxem: 32 281 84 39, e-mailem: bow@opera-slaska.pl lub kasa@opera-slaska.pl wraz z podaniem przez kupującego sposobu płatności (gotówka, przelew, karta płatnicza); potwierdzenie przyjęcia formularza zamówienia klient otrzymuje pisemnie (faxem lub e-mailem) najpóźniej do 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zamówienia.
 2. Rezerwacje grupowe, które nie zostaną zgłoszone pisemnie (formularz zamówienia) oraz potwierdzone telefonicznie, osobiście lub e-mailowo do 2 tygodni przed zarezerwowanym spektaklem, zostają automatycznie anulowane.
 3. Grupom powyżej 15-tu osób przysługują bilety ulgowe.
 4. Na spektakle przedpołudniowe opiekunom grup przysługuje bilet w cenie 5 zł (1 opiekun na 10 osób).
 5. Na spektakle wieczorne opiekunom grup przysługuje bilet w cenie 10 zł (1 opiekun na 15 osób).
 6. Rezerwacje są anulowane bez pobierania opłat manipulacyjnych.

 

Sprzedaż biletów

 1. Sprzedaż biletów rozpoczyna się po wprowadzeniu spektakli do systemu kasowego i zatwierdzeniu repertuaru przez Dyrekcję.
 2. Bilety na spektakle w Operze Śląskiej można:
  a) zakupić w kasie biletowej Opery Śląskiej, gotówką lub kartą płatniczą, w godzinach pracy kasy tj. w poniedziałek od 8.00-16.00, od wtorku do soboty w godz. od 10.00 do 18.00 oraz w niedziele i święta na 2 godziny przed spektaklem z tym, że na 1 godzinę przed danym spektaklem kasa sprzedaje bilety wyłącznie na spektakl w danym dniu;
  b) opłacić przelewem po wcześniejszej rezerwacji, na konto Opery Śląskiej w Bytomiu: ING BANK ŚLĄSKI 14 1050 1230 1000 0024 0833 5525, kwota za bilety zakupione przelewem powinna być przekazana na konto Opery najpóźniej na 7 dni przed spektaklem. Odbiór biletów nastąpi po sprawdzeniu dokonania przelewu. W przelewie należy podać imię i nazwisko, datę i tytuł spektaklu oraz numeru rezerwacji. Bilety opłacone przelewem można odebrać w kasie biletowej w dniu spektaklu, na który zostały zakupione.
  c) zakupić poprzez System on-line na stronie internetowej Opery Śląskiej www.opera-slaska.pl KUP BILET.
 3. Fakturę za zakupione bilety wystawia kasa biletowa po otrzymaniu paragonu od klienta.

 

Zwroty biletów

Zwrotowi podlegają bilety zakupione w kasie biletowej Opery Śląskiej (gotówką lub przelewem). Zwrotu można dokonać jedynie osobiście w kasie biletowej najpóźniej 1 dzień roboczy przed spektaklem, którego dotyczy zwrot. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest posiadanie paragonu fiskalnego. Kasa biletowa nie realizuje wymiany biletów na inne spektakle.

 

Spektakle Opery Śląskiej prezentowane w Teatrze Śląskim w Katowicach

Bilety na spektakle Opery Śląskiej grane w Teatrze Śląskim w Katowicach można zarezerwować i zakupić:
a) osobiście lub telefonicznie w kasie biletowej Teatru Śląskiego w godzinach pracy kasy tj. w poniedziałek: 10.00-18.00, wtorek – sobota 10.00-13.00 i 13.30-19.00 pod nr tel. 32 259 93 60;
b) przelewem po wcześniej dokonanej rezerwacji.   Uwaga! Na spektakle Opery Śląskiej grane w Teatrze Śląskim w Katowicach, przelewu należy dokonywać na konto Teatru Śląskiego 44 1050 1214 1000 0007 0000 4666;
c) on-line poprzez stronę internetową Opery Śląskiej www.opera-slaska.pl KUP BILET (bilet elektroniczny).

 

Funkcjonowanie Kasy Biletowej

 • poniedziałek: 8.00-16.00
 • wtorek-sobota: 10.00-18.00
 • niedziela: 2 godz. przed spektaklem

tel: 32 3966 815, 3966 877
email: kasa@opera-slaska.pl