Opera Online

Season tickets

Regulamin zakupu abonamentów

  1. Abonent może nabyć nieograniczoną ilość miejsc, ustalając sam miejsca na widowni;
  2. Abonament  może nabyć każdy, zarówno osoba prywatna, jak i firma;
  3. Abonament można nabyć na okres trzech, sześciu miesięcy lub na cały sezon artystyczny (10 miesięcy);
  4. Należność reguluje się z góry gotówką lub przelewem na konto Opery Śląskiej,  po dokonaniu wpłaty Opera wystawia fakturę i wydaje kartę abonamentową;
  5. Karta abonamentowa nie może być przedmiotem handlu, pod rygorem jej unieważnienia;
  6. Abonament jest ważny na przedstawienia Opery Śląskiej w siedzibie lub w Teatrze Śląskim w Katowicach (po wcześniejszym uzgodnieniu), z wyjątkiem spektakli wyłączonych (zgodnie z repertuarem);
  7. Opera zobowiązuje się do regularnego przesyłania repertuaru oraz informowania o wszelkich zaistniałych w nim zmianach;
  8. Cena 1 miejsca w abonamencie wynosi 35 złotych. Cena może ulec zmianie. Przykład obliczenia 1 miejsca na cały sezon artystyczny:35 zł x 40 spektakli  = 1400 zł.  Abonament wykupuje się na wszystkie spektakle grane przez Operę Śląską nawet w przypadku kilku tych samych tytułów   w okresie tego samego miesiąca. Ilość spektakli jest podana w przybliżeniu, ponieważ Opera Śląska dysponuje repertuarem z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku mniejszej ilości spektakli, Opera Śląska zwraca niewykorzystaną kwotę na konto abonenta. W sytuacji odwrotnej, abonent dopłaca lub rezygnuje z uczestniczenia w kolejnych przedstawieniach.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 39 66 853.