Opera Online

Gift vouchers

Regulamin zakupu bonów podarunkowych

 1. Bon podarunkowy może nabyć każdy, zarówno osoba prywatna jak i firma.
 2. Dostępne są następujące bony podarunkowe:
  • BON BRĄZOWY – 100 zł,
  • BON SREBRNY – 120 zł,
  • BON ZŁOTY – 200 zł,
  • BON PLATYNOWY – 240 zł, lub ich wielokrotność.
 3. Bony podarunkowe można wykorzystać w okresie jednego roku kalendarzowego tj. przez 12 miesięcy od dnia zakupu; niewykorzystane bony nie podlegają zwrotowi.
 4. Wykupiony bon podarunkowy nie podlega zamianie na pieniądz.
 5. Bon podarunkowy obowiązuje na wszystkie spektakle w siedzibie Opery z wyłączeniem spektakli obcych.
 6. Każdy bon podarunkowy posiada  indywidualny numer – kod.
 7. Aby wykorzystać wykupiony bon podarunkowy:
  a)  każdorazowo należy zarezerwować miejsca  telefonicznie na nazwisko posiadacza  bonu podarunkowego;
  b)  osoba korzystająca z bonu podarunkowego,  po wcześniej dokonanej rezerwacji,  powinna zgłosić się z otrzymanym bonem podarunkowym w dniu spektaklu (lub wcześniej)  do Kasy Biletowej w celu  otrzymania biletu  na wybrany spektakl oraz odnotowania wykorzystania danego bonu lub jego zmniejszenia na poczet danego spektaklu.
 8. Bon podarunkowy może być wykorzystany jedynie w kwocie, na którą został nabyty (brak możliwości dopłaty oraz brak możliwości wykorzystania bonu w cenie biletu ulgowego).
 9. W przypadku  gdy klient dokona rezerwacji na dany spektakl, a w dniu spektaklu nie zgłosi się do Kasy Biletowej po odbiór biletu, Opera zastrzega sobie prawo zaliczenia kwoty zaliczki z bonu i jej zmniejszenia na poczet zarezerwowanego spektaklu.
 10. Do wejścia na widownię uprawnia posiadanie bonu podarunkowego oraz wydrukowanego biletu na wybrany spektakl.
 11. Bony podarunkowe można nabyć w Kasie Biletowej gotówką, kartą płatniczą lub  przelewem na konto Opery: ING BANK ŚLĄSKI 14 1050 1230 1000 0024 0833 5525.