Opera Online

On-line tickets

Regulamin zakupu biletów on-line

Z dniem 9 stycznia 2013 r. została uruchomiona sprzedaż biletów poprzez system  on-line na stronie  www.opera-slaska.pl.  System ten służy do sprzedaży biletów. System nie prowadzi rezerwacji biletów.

 1. Zasady ogólne
  a) Organizatorem internetowej sprzedaży biletów jest Opera Śląska, ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom, zwana dalej Operą;
  b) Regulamin dotyczy sprzedaży biletów dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej www.opera-slaska.pl;
  c) Serwis umożliwia zakup biletów pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety w momencie ich zakupu, poprzez system Przelewy24.pl;
  d) Złożenie zamówienia na zakup biletów jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego   http://www.przelewy24.pl/cms,37,regulamin.htm;
  e) Wybierając opcję w systemie ” bilet ulgowy” prosimy o zabranie ze sobą dokumentu upoważniającego do nabytej zniżki. W przypadku braku posiadania dokumentu, uczestnik musi dopłacić różnicę do pełnego biletu w kasie biletowej.
 2. Zamówienia    
  a) Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:
  • wybór daty uczestnictwa w spektaklu z listy, zakończony naciśnięciem przycisku KUP BILET,
  • wybór liczby zamawianych biletów (maksymalnie 10 biletów);
  • płata za wybrane  bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl;
  b) Opera zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 3. Płatności
  a)  Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl;
  b)  Podana cena jest ceną brutto, zawiera należny podatek VAT. Do ceny biletu doliczana  jest  opłata  manipulacyjna  serwisu Przelewy24.pl;
  c)  Zamówienie nieopłacone w ciągu czasu podanego na etapie przyjmowania zlecenia, zostaje automatycznie anulowane.
  Prosimy o sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonej transakcji.
 4. Dostawa
  a) Udostępnienie biletów Kupującemu następuje po potwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez wysłanie na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej załącznika z biletem elektronicznym do samodzielnego wydruku;
  b) Kupujący – w razie wybrania odpowiedniej opcji – może odebrać bilety w kasie biletowej Opery Śląskiej;
  c) Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.
 5. Zasady posługiwania się biletem
  a)  Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu;
  b)  Wstęp na spektakl jest możliwy tylko po okazaniu i weryfikacji biletu wstępu;
  c)  W przypadku zakupu – w ramach jednego zamówienia – więcej niż jednego biletu, na wszystkich biletach widnieć będzie imię i nazwisko osoby kupującej;
  d)  Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Kopiowanie, zniszczenie lub jego utrata, może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w spektaklu, na który został zakupiony bilet.
 6. Zwroty
  Zwroty biletów realizowane są tylko w przypadku odwołania spektaklu, zmiany jego daty, miejsca prezentacji lub innej istotnej zmiany leżącej po stronie Opery, a nadto w przypadkach unormowanych w ustawie z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. nr 1225).
 7. Dane osobowe
  a)  Dokonując zakupu wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych Operze;
  b)  Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Opery informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażanie zgody nie jest warunkiem realizacji zamówienia. Zgoda ta jest udzielana przez Kupującego poprzez odznaczenie opcji w formularzu zamówienia;
  c) W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący;
  d) Kupującemu przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich korygowania lub usunięcia.