BOW

Kierownik: Magdalena Molska 
email: bow@opera-slaska.pl

 

Kasy biletowe

Agnieszka Napierała, Dominik Tyrala
tel.: 32 396 68 15, 32 396 68 77
email: kasa@opera-slaska.pl

 

Funkcjonowanie kasy biletowej

  • wtorek-sobota: 10.00-18.00
  • niedziela: 2 godz. przed spektaklem

tel.: 32 396 68 15, 396 68 77
email: kasa@opera-slaska.pl

 

Rezerwacje

Biuro Obsługi Widza
tel.: 32 396 68 53
email: bow@opera-slaska.pl

Rezerwacje na spektakle przyjmowane są w Biurze Obsługi Widza: 32 396 68 53, bow@opera-slaska.pl oraz Kasie Opery Śląskiej: 32 396 68 15, 32 396 68 77, kasa@opera-slaska.pl
Sprzedaż biletów na spektakle: www.opera-slaska.pl

Kup bilet