Opera Online

Aktualności

15 czerwca 2023, Czwartek
KULTURA MADE IN BYTOM

Serdecznie zapraszamy na stronę madeinbytom.pl, gdzie znajdziecie wszystkie instytucjonalne podmioty kultury działające w Bytomiu w jednym miejscu!

Strona jest porozumieniem, partnerstwem i inicjatywą oddolną jednostek kulturalnych - miejskich, marszałkowskich oraz uczelni i szkół artystycznych, którą zbudowano wspólnie. Dzięki współpracy jaką podjęły: Bytomskie Centrum Kultury, Teatr Rozbark, Pałac w Miechowicach, Centrum Sztuki Współczesnej „Kronika”, Opera Śląska, Muzeum Górnośląskie, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. L. Różyckiego, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. F. Chopina, oraz Młodzieżowe Domy Kultury nr 1 i nr 2, informacje o wydarzeniach artystycznych  organizowanych przez ww. instytucje w Bytomiu będą docierać do szerszej grupy odbiorów. Ma ona na celu popularyzację i ułatwienie dostępu do instytucji, a tym samym do ich ofert mieszkańcom i wszystkim osobom zainteresowanym kulturą. Ważne jest tutaj bezpośrednie dotarcie do informacji, jej skoncentrowanie, zgromadzenie w jednym punkcie, bycie bliżej widza, możliwość  szybszego odnalezienia informacji i zakupu biletów. Madeinbytom powstało również po to, aby  zwiększyć dostępność  wydarzeń kulturalnych dla użytkowników mobilnych, kładzie przede wszystkim nacisk na tę grupę społeczną.

W prosty sposób strona zarówno z telefonu jak i innych urządzeń przekierunkuje odbiorcę na strony  poszczególnych instytucji kultury, pokazuje bieżące wydarzenia jakie te podmioty realizują w mieście. Jest ona także platformą współpracy, nowym narzędziem  dla tych, którzy wydarzenia kreują, w szczególności dla mniejszych instytucji,  które nie mają dużej siły oraz możliwości zaprezentowania się  z materiałami szerzej. Zwracamy tym samym uwagę na aspekt kultury i jej rolę, dostrzegając potrzebę wspólnego działania i rozwoju – podejmujemy to wyzwanie w Bytomiu.

Operatorem strony jest Teatr Rozbark.  Za  weryfikację i publikację wydarzeń w kalendarium odpowiadają poszczególne  instytucje – każda za swój program. Tak samo każda z instytucji ponosi odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści  i wszelkie wprowadzane zmiany.

#kultura #madeinbytom #MiastoBytom #slaskie #pozytywnaenergia

Madeinbytom to forma integracji instytucji kultury i jednostek - miejsc kulturotwórczych w mieście, których nadrzędnym celem jest promowanie wśród społeczności swoich działalności o charakterze kulturalno-edukacyjno-społecznej.

W ten sposób również kontynuujemy markę „made in bytom” wykreowaną pierwotnie w Bytomiu jako hasło programu alternatywnej turystyki. Działając razem, z dużą świadomością i mocą budujemy oraz prezentujemy zindywidualizowane działania twórcze, zgłębiające wspólną tożsamość 
i osobowość miasta.

Mamy nadzieję, że wytworzony wspólnie potencjał, zatrzyma Państwa i nas wszystkich tutaj na dłużej i obudzi jeszcze większą ciekawość na kulturę i Bytom właśnie!

Wróć