Opera Online

Aktualności

15 lutego 2022, Wtorek
Remont w Operze

W styczniu niezwykle intensywnie rozpoczęły się prace remontowe w obiekcie bytomskiego teatru. Dziś była pierwsza możliwość, aby zajrzeć do środka i przedstawić stopień zaawansowania prac.

„Prace modernizacyjne w Operze Śląskiej w Bytomiu to jedna z największych w tej chwili inwestycji realizowanych w placówkach kultury w regionie. Całość wynosi 58 mln zł, z czego 39 mln zł to środki z budżetu województwa a 19 mln zł to fundusze europejskie. Jej celem jest zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” – mówi marszałek województwa Jakub Chełstowski.

"Do tej pory w zaledwie trzy tygodnie dokonano: całkowitego rozebrania sceny – desek scenicznych, sztankietów, pierwszego i drugiego podscenia, rozbiórki orkiestronu, wyburzenia podłogi magazynu zascenicznego oraz ścian działowych w pomieszczeniach administracji teatru jak i zburzenie wejścia do teatru od strony placu wewnętrznego. Nie lada wyzwaniem była dla nas wielka wyprowadzka z teatru – nie tylko logistycznym ale również i emocjonalnym, bo wszyscy (pracownicy) czujemy się niezwykle związani z tym miejscem. Nie mogliśmy ukryć wzruszenia, mając świadomość jaką wagę historyczną mają niektóre miejsca dla nas. Na długo w pamięci pracowników jak i odwiedzających gości pozostaną obrazy setek wywożonych kostiumów, ton dekoracji czy kilometrów demontowanych kabli" – podkreśla Łukasz Goik.

„Nad przebiegiem całości prac czuwa również Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – projekt „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” jest jednym z dwóch kluczowych inwestycji Województwa Śląskiego. To zupełnie nowy etap w życiu Opery Śląskiej jakim jest przebudowa i rozbudowa sceny i zascenia, tak, aby obiekt spełniał nie tylko najwyższe standardy i wymagania ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pracy, ale i wyposażony był w najnowsze możliwości techniczne. Inwestycja opiewająca na kwotę 58 mln złotych na naszych oczach zapisuje zupełnie nową kartę w historii bytomskiego teatru” – dodaje Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

W połowie stycznia po uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych złożono w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawiadomienie o rozpoczęciu robót. W wyniku wcześniej przeprowadzonego postępowania przetargowego na Wykonawcę projektu wyłoniono konsorcjum firm: ALSTAL GRUPA BUDOWLANA.

Planowany termin zakończenia inwestycji to II połowa 2023 r. Opera Śląska w Bytomiu ma wznowić działalność artystyczną na dużej scenie we własnej siedzibie pod koniec 2023 r.

Wraz z rozpoczęciem pierwszych prac remontowych działalność artystyczna Opery Śląskiej została przeniesiona na salę koncertową im. Adama Didura jak i na zaprzyjaźnione sceny.

Licznie zgromadzona publiczność towarzyszyła naszym artystom podczas spektakli wyjazdowych zorganizowanych w ramach projektu ”Opera Śląska on tour” między innymi w BECEK Bytomskie Centrum Kultury czy Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. W najbliższym czasie nasz zespół pojawi się również w Chorzowskie Centrum Kultury i Teatr Ziemi Rybnickiej, a to dopiero początek operowej podróży...

Wróć