Aktualności

03 lipca 2020, Piątek
Zachęcamy do składania ofert przetargowych na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w Operze Śląskiej!

Przypominamy, że 1 lipca podpisano umowę, dzięki której zostanie przeprowadzony remont w Operze Śląskiej! W związku z tym zapraszamy wszystkich wykonawców do składania ofert przetargowych:

Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego

Zachęcamy do promowania naszego projektu!

Projekt Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego dofinansowany jest w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe, poddziałanie: 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe - kluczowe instytucje kultury

 

 

Wróć