Opera Online

Ochrona danych osobowych

Korzystając ze strony internetowej www.opera-slaska.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Opera Śląska w Bytomiu z siedzibą przy ul. Moniuszki 21 -23, 41-902 Bytom, reprezentowanym przez Dyrektora - Łukasza Goika.

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Operze Śląskiej w Bytomiu z siedzibą przy ul. Moniuszki 21-23, 41 - 902 Bytom jest Przemysław Wolski, email: iodo@opera-slaska.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia  działalności statutowej Opery Śląskiej poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.

4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Opery Śląskiej w Bytomiu.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy poweźmie lub uzna Pani/Pan, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Korzystanie ze strony internetowej www.opera-slaska.pl jest  czynnością dobrowolną.

 

Klauzula informacyjna - kontrahenci i partnerzy

Klauzula informacyjna - kandydaci do pracy