Shows

Ludwig A. Minkus | Ballet
balet w 3 aktach - pięciu obrazach
Duration: 2 godz. 30 minut - 2 przerwy
Premiere: 26 kwietnia 2019
Piotr Czajkowski | Ballet
Balet w 2 aktach
Duration: 2 godz. – 1 przerwa
Premiere: 19 kwietnia 1997 r.
Siergiej Prokofiew | Ballet
Balet w 2 częściach
Duration: 1 godz. 30 min. – 1 przerwa
Premiere: 24 maja 2014 r.
Bogdan Pawłowski | Ballet
Bajka baletowa w 2 aktach
Duration: 1 godz.40 min. – 1 przerwa
Premiere: 18 listopada 2006 r.
Bogdan Pawłowski | Ballet
Balet w 3 aktach
Duration: 2 godz. – 2 przerwy
Premiere: 21 maja 1994 r.
Ludomir Różycki | Ballet
Balet w 9 obrazach
Duration: 2 godz. 20 min. – 2 przerwy
Premiere: 9 grudnia 1995 r.
W. A. Mozart | Ballet
Premiere: 17.10.2020
N. Rimski-Korsakow/S. Barber | Ballet
Dwie jednoaktówki baletowe
Duration: 2 godz. - 1 przerwa
Premiere: 19 maja 2018 r.