Opera Online

Nagrody i wróżnienia dla Opery Śląskiej i jej Artystów

Rok 2014
 • Złota Maska – Nagroda Teatralna za rok 2013
  w kategorii „Rola wokalno-aktorska” dla Anny Noworzyn za kreację roli Elizy Dollitle w musicalu „My Fair Lady” na scenie Opery Śląskiej w Bytomiu.
 • Teatralna Nagroda Muzyczna im. Jana Kiepury
  w kategorii „Najlepsza Śpiewaczka” dla Anny Wiśniewskiej-Schoppy.
 • Statuetka Terpsychory
  – nagroda specjalna Sekcji Tańca i Baletu ZASP dla Henryka Konwińskiego.
Rok 2013
 • Złota Płyta za album CD „Opera Śląska poleca
  – hity operowe i operetkowe”.
 • Teatralna Nagroda Muzyczna im. Jana Kiepury
  w kategorii „Najlepszy debiut śpiewaczki” dla Justyny Dyli.
 • Statuetka Regionalnej Izby Gospodarczej – Delegatura w Bytomiu
  – dla dyrektora Opery Śląskiej Tadeusza Serafina, z podziękowaniem za wkład włożony w rozwój przedsiębiorstw w Bytomiu.
 • Nagroda „Przyjaciel Budownictwa Śląskiego”
  nadana przez kolegium „Forum Budownictwa Śląskiego” dyrektorowi Opery Śląskiej – Tadeuszowi Serafinowi.
Rok 2012
 • Złota Maska – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego
  w kategorii „Przedstawienie roku 2011” – spektakl DON CARLOS na scenie Opery Śląskiej.
 • Złota Maska – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego
  w kategorii „Reżyseria” dla Waldemara Zawodzińskiego – spektakl DON CARLOS na scenie Opery Śląskiej.
 • Teatralna Nagroda Muzyczna im. Jana Kiepury
  w kategorii „Najlepszy spektakl 2011” – spektakl DON CARLOS na scenie Opery Śląskiej.
 • Kryształowy Super Ochman
  – Nagroda Fundacji Auxilium w Zawierciu dla Opery Śląskiej.
 • Marka – Śląskie
  w kategorii „Kultura”, nagroda III edycji konkursu organizowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
 • Nagroda Godła Promocyjnego
  – Ikona Śląska 2011.
 • Muza – Nagroda Prezydenta Bytomia
  w dziedzinie kultury dla Aleksandry Kozimali-Kliś.
Rok 2011
 • Dyplom dla Opery Śląskiej
  za wybitne dokonania na rzecz dziedzictwa wielkiego kompozytora, którego sukces stanowi fundament polskiej kultury – z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.
 • Teatralna Nagroda Muzyczna im. Jana Kiepury
  w kategorii „Najlepsza Śpiewaczka” dla Renaty Dobosz.
Rok 2010
 • Perła Śląska
  – Nagroda z okazji 15-lecia Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Śląsk” dla Tadeusza Serafina.
 • Platynowy Laur Kompetencji i Umiejętności dla Opery Śląskiej i Tadeusza Serafina
  w kategorii „Ambasador Spraw Polskich” za szczególne zasługi w reprezentowaniu Polski na arenie europejskiej i światowej.
 • Teatralna Nagroda Muzyczna im. Jana Kiepury
  w kategorii „Najlepsza Śpiewaczka” dla Joanny Kściuczyk-Jędrusik.
 • Złota Maska – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego
  w kategorii „Nagroda Specjalna” dla Henryka Konwińskiego za inscenizację i choreografię spektaklu Romeo i Julia na scenie Opery Śląskiej.
 • Muza – Nagroda Prezydenta Bytomia
  w dziedzinie kultury dla Piotra Warzechy.
Rok 2009
 • Złota Maska – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego
  w kategorii „Przedstawienie roku 2008” – Carmina Burana na scenie Opery Śląskiej.
 • Złota Maska – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego
  dla Roberta Skolmowskiego w kategorii „Reżyseria” – spektakl Carmina Burana na scenie Opery Śląskiej.
 • Złota Maska – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego
  dla Radka Dębniaka w kategorii „Scenografia” – spektakl Carmina Burana na scenie Opery Śląskiej.
 • Złota Maska – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego
  w kategorii „Najlepsza rola wokalna” dla Kariny Skrzeszewskiej za kreację partii Dziewczyny w spektaklu CARMINA BURANA oraz partię tytułową w operze Łucja Z Lammermoor na scenie Opery Śląskiej.
 • Teatralna Nagroda Muzyczna im. Jana Kiepury
  w kategorii „Najlepszy Dyrygent” dla Tadeusza Serafina.
Rok 2008
 • Muza – Nagroda Prezydenta Bytomia
  w dziedzinie kultury dla Joanny Kściuczyk-Jędrusik.
 • Hanys
  – nagroda „Za krzewienie kultury muzycznej” przyznawana przez Kabaret Rak.
Rok 2007
 • Muza – Nagroda Prezydenta Bytomia
  w dziedzinie kultury dla Henryka Konwińskiego.
Rok 2006
 • Bytomska Nagroda Europejska
  – za osiągnięcia i zasługi w zakresie działalności proeuropejskiej, a także za działania w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta opartego na współpracy z partnerami i instytucjami europejskimi.
 • Muza – Nagroda Prezydenta Bytomia
  w dziedzinie kultury dla Jarosława Świtały.
Rok 2005
 • Dyplom – Złota Odznaka Honorowa
  za zasługi dla Województwa Śląskiego.
 • Złoty Laur Kompetencji i Umiejętności
  w kategorii „Instytucja i twórca kultury”.
Rok 2004
 • Złota Maska – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego
  w kategorii „Przedstawienie roku 2003” – spektakl AIDA na scenie Opery Śląskiej.
Rok 2003
 • Złota i Platynowa Płyta
  za na nagranie CD NABUCCO G. Verdiego.
 • Muza – Nagroda Prezydenta Bytomia
  w dziedzinie kultury dla Juliusza Ursyna-Niemcewicza.
Rok 2002
 • Złota Maska – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego
  dla Laco Adamika w kategorii „Reżyseria” – spektakl TANNHÄUSER na scenie Opery Śląskiej.
 • Muza – Nagroda Prezydenta Bytomia
  w dziedzinie kultury dla Tadeusza Kijonki.
Rok 2001
 • Muza – Nagroda Prezydenta Bytomia
  w dziedzinie kultury dla Feliksa Widery.
Rok 2000
 • Muza – Nagroda Prezydenta Bytomia
  w dziedzinie kultury dla Wiesława Ochmana.
Rok 1998
 • Nagroda Artystyczna Katowickiego Informatora Kulturalnego w kategorii „Muzyka”
  – w uznaniu zasług dla życia kulturalnego regionu.
 • Złota Maska – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego
  w kategorii „Najlepsza rola wokalna” dla Elżbiety Mazur – za kreację partii Laury w spektaklu GIOCONDA na scenie Opery Śląskiej.
Rok 1997
 • Muza – Nagroda Prezydenta Bytomia
  w dziedzinie kultury dla Tadeusza Serafina.
Rok 1996
 • Złota Maska – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego
  dla Grzegorza Pajdzika za kreację partii Diabła w spektaklu Pan Twardowski na scenie Opery Śląskiej.
Rok 1995
 • Złota Maska – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego
  dla Henryka Konwińskiego za choreografię baletu AD MONTES na scenie Opery Śląskiej.
Rok 1994
 • Złota Maska – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego
  dla Henryka Konwińskiego za choreografię i współrealizację baletów Sny i Zderzenia na scenie Opery Śląskiej.
Rok 1993
 • Złota Maska – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego
  dla Janiny Niesobskiej za choreografię „Nocy Walpurgii” do opery FAUST na scenie Opery Śląskiej.
 • Złota Maska – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego
  w kategorii „Najlepsza rola wokalna” dla Aleksandra Teligi za kreację partii Mefista w operze Faust na scenie Opery Śląskiej.
Rok 1990
 • Złota Maska – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego
  w kategorii „Najlepsza rola wokalna” dla Elżbiety Mazur za kreację partii tytułowej w operetce Księżniczka Czardasza na scenie Opery Śląskiej.
Rok 1988
 • Złota Maska – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego
  dla Aleksandry Kozimali-Kliś za kreację partii tytułowej w balecie GISELE na scenie Opery Śląskiej.
Rok 1987
 • Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych
  dla Opery Śląskiej za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury polskiej za granicą w 1986 r.
Rok 1975
 • Wojewódzka Nagroda Artystyczna
  dla twórców opery Wit Stwosz na scenie Opery Śląskiej: Józefa Świdra – muzyka i Tadeusza Kijonki – libretto, oraz realizatorów dzieła: Napoleona Siessa – kierownictwo muzyczne, Jerzego Rakowieckiego – reżyseria, Wiesława Langego – scenografia.