Michał Znaniecki
Premiere: 14 czerwca 2019
Michał Znaniecki
Premiere: 14 czerwca 2019
Michał Znaniecki
Premiere: 14 czerwca 2019 r.
W. A. Mozart
Premiere: 17.10.2020
Stanisław Moniuszko
Opera w 4 aktach
Duration: 2 godz. 10 min. – 1 przerwa
Premiere: 18 czerwca 2005 r.
Stanisław Moniuszko
Opera w 4 aktach
Duration: 2 godz. 45 min. – 2 przerwy
Premiere: 5 czerwca 2010 r.
Stanisław Moniuszko
Opera w 1 akcie
Premiere: 16 listopada 2019 r.