Aktualności

08 lutego 2019, Piątek
Konkurs na stanowisko: realizator oświetlenia

Opera Śląska ogłasza konkurs na stanowisko: realizator oświetlenia 

Kartę zgłoszeniową (do pobrania) należy składać w Dziale Kadr Opery Śląskiej lub drogą elektroniczną na adres: kadry@opera-slaska.pl
z dopiskiem -
"Konkurs na stanowisko: realizator oświetlenia"
do 22 lutego 2019 roku do godz. 11:00

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę klasyfikacyjną, której termin zostanie podany i uzgodniony telefonicznie. 

Osobie, która pomyślnie przejdzie rozmowę klasyfikacyjną Opera Śląska oferuje:

- współpracę z renomowaną instytucją kultury o ugruntowanej pozycji,

- umowe o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

- możliwość rozwoju zawodowego

 

DO POBRANIA:

Karta zgłoszeniowa

Regulamin konkursu

Wróć