Opera Śląska w Bytomiu

  • wyszukiwarka

Wykonanie iluminacji budynku Opery Śląskiej w Bytomiu

26/11/2015

GK-3811-05/15

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie iluminacji  budynku Opery  Śląskiej w Bytomiu.

Prace są podzielone na dwa etapy. Etap I, to wykonanie instalacji elektrycznej pod iluminację budynku Opery,  wykonanie instalacji monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych na elewacji południowej (od ul. Moniuszki), termin wykonania do 15 marca 2016 roku. Natomiast etap II polega na wykonaniu pozostałych robót budowlanych w terminie do 31 maja 2016 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  173755-2015 ( pełna wersja ogłoszenia) wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Program prac konserwatorskich

Projekt iluminacji – przebudowa słupów oświetelniowych

Projekt iluminacji – monitoringu

Projekt iluminacji – część budowlana

Projekt iluminacji – oświetlenie elewacji

Informacja nr 1 o zapytaniach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr  334448-2015

Informacja nr 2 o zapytaniach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załączniki w formie edytowalnej

Rysunek -Elewacja Południowa

Rysunek – Elewacja Północna

Rysunek -Elewacja Wschodnia – wewnętrza

Rysunek -Elewacja Wschodnia – zewnętrzna

Rysunek – Elewacja Zachodnia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 338552-2015

Informacja nr 3 o zapytaniach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja nr 4 o zapytaniach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia- (pytania z zebrania wykonawców z dnia 11.12.2015 r. )

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

III Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura
I Europejska Akademia Sztuki Wokalnej
Śląskie - pozytywna energia Opera Śląska w Bytomiu jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego Miasto Bytom

Nasza misja

Opera Śląska - tworzymy pomost pomiędzy klasycznym pięknem sztuki operowej, a współczesnymi odbiorcami
w Polsce i na świecie

Dołącz do nas