Opera Śląska w Bytomiu

  • wyszukiwarka

Łukasz Goik

ŁUKASZ GOIK

01/09/2016

p.o. Dyrektor

Łukasz Goik – urodzony w Tarnowskich Górach jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Instytut Kultury UJ, Katedra Zarządzania Kulturą) oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Bankowość i Finanse o specjalności europeistyka i doradztwo finansowe. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas staży m.in. w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Katowicach, Starostwie Powiatowym oraz w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach.
Z Operą Śląską w Bytomiu związany jest od 2004 roku, początkowo jako pracownik obsługi widowni i koordynator pracy artystycznej, a od 2011 roku – zastępca kierownika działu imprez i reklamy. W 2012 roku objął funkcję zastępcy dyrektora. W 2008 i 2012 roku był także asystentem Dyrektora II i III Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura. Nadzorował również i koordynował pierwszą koprodukcję Opery Śląskiej – premierę G. Donizettiego „Maria Stuarda” w reżyserii Dietera Kaegi – pomiędzy trzema teatrami, wraz z Teatrem Wielkim w Poznaniu i Teatrem Wielkim w Łodzi.
W latach 2008 – 2009 pracował na stanowisku doradcy finansowego w „Efect Doradztwo Finansowe” Sp. z o.o. w oddziale w Katowicach, a od 2009 roku pełnił funkcję kierownika oddziału w „Phinance S.A.”, gdzie organizował i kierował kluczowym projektem – budową nowego działu obsługi klientów i działu specjalistów w regionie śląskim. Brał udział w cyklu szkoleń dla kadry menedżerskiej. Ukończył certyfikowane Centrum Planowania Finansowego, uczestniczył w wielu warsztatach i szkoleniach z dziedziny kultury m.in. „Zarządzanie Instytucją Kultury”, „Menedżer Kultury”, prowadzone przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, a także z zakresu małej i średniej przedsiębiorczości.  Jest współorganizatorem wielu imprez i projektów poza stacjonarnym repertuarem Opery Śląskiej m.in. koncertu „Adam Sztaba & Oberschlesien symfonicznie z Orkiestrą Opery Śląskiej”, a także imprez charytatywnych. Zaangażowany również w działalność edukacyjną zarówno Opery Śląskiej, jak i wiele innych projektów edukacyjnych placówek oświatowych. Wspiera swą działalnością wiele stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego m.in. Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych w Bytomiu, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych w Bytomiu, Fundację „Kompleks Zamkowy w Starych Tarnowicach”.
W 2016 roku odznaczony został Honorową Złotą Odznaką za działalność na rzecz rozwoju Samorządu Gospodarczego przez Prezydium Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach oraz Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury.

III Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura
I Europejska Akademia Sztuki Wokalnej
Śląskie - pozytywna energia Opera Śląska w Bytomiu jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego Miasto Bytom

Nasza misja

Opera Śląska - tworzymy pomost pomiędzy klasycznym pięknem sztuki operowej, a współczesnymi odbiorcami
w Polsce i na świecie

Dołącz do nas