Opera Śląska w Bytomiu

  • wyszukiwarka

Opera Śląska

ul. Moniuszki 21-23
41-902 Bytom

NIP:626-034-10-20

e-mail: kancelaria@opera-slaska.pl

Dyrekcja i kierownictwo

P.O. Dyrektor

Łukasz GOIK

Asystentka P.O. Dyrektora

Katarzyna DZIEWIĘCKA

tel. 32 396 68 56 | fax 32 281 43 35 | e-mail: admsekretariat@opera-slaska.pl

Główna księgowa

Anna GREŃ

tel. 32 396 68 84 | e-mail: agren@opera-slaska.pl

DZIAŁ IMPREZ I REKLAMY

tel. 32 396 68 08 | tel. 32 396 68 53 | tel./fax 32 281 84 39
e-mail: opera@opera-slaska.pl | bow@opera-slaska.pl

Kierownik działu imprez i reklamy

Beata SZWEDA

e-mail: bszweda@opera-slaska.pl

Specjalista ds. reklamy

Ramona KURZAWA

e-mail: marketing@opera-slaska.pl

Specjalista ds. marketingu i reklamy

Grażyna KONIECZNA

e-mail: gkonieczna@opera-slaska.pl

St. referent ds. obsługi widza

Aleksandra KRYCH

e-mail: akrych@opera-slaska.pl

|bow-opera@opera-slaska.pl

Referent ds. obsługi widza

Natalia SZWEDA

e-mail: nszweda@opera-slaska.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Kierownik działu administracji

Klaudia KRAUZ

tel: 32 396 68 25 | e-mail: kkrauz@opera-slaska.pl

Z-ca Kierownika działu administracji

Krzysztof PYKA

tel: 32 396 68 89 | e-mail: kpyka@opera-slaska.pl

Starszy referent - intendent

Małgorzata LACH

tel: 32 396 68 889 | e-mail: mkuca@opera-slaska.pl

DZIAŁ TECHNICZNY

Kierownik działu technicznego

Adam MANKIEWICZ

tel. 32 396 68 09 | e-mail: techniczny@opera-slaska.pl

Z-ca Kierownika działu technicznego

Dagmara WALKOWICZ-GOLEŚNY

tel. 32 396 68 09 | e-mail: dwalkowicz@opera-slaska.pl

Specjalista ds. technicznych

Barbara PUSZCZEWICZ

tel: 32 396 68 39 | e-mail: techniczny2@opera-slaska.pl

KASA BILETOWA

Kasjer biletowy

Dominik TYRALA, Natalia SZWEDA

Poniedziałki 8.00 - 16.00.
Wtorek - sobota 10.00 - 18.00.
W niedzielę 2h przed spektaklem.
tel. 32 396 68 15 | 32 396 68 77 | e-mail: kasa@opera-slaska.pl

DZIAŁ KADR

Kierownik działu kadr

Krystyna TREFON

e-mail: kadry@opera-slaska.pl

Specjalista ds. kadr i spraw socjalnych

Iza KOSIŃSKA

tel. 32 396 68 80 | e-mail: kadry2@opera-slaska.pl

DZIAŁ FINANSOWY

Kierownik działu finansowego

Zofia JUSZCZYK

tel. 32 396 68 07

Specjalista ds. płac

Lida RACHMANBERDIJEWA

tel: 32 396 68 806 | e-mail: finanse@opera-slaska.pl

Specjalista ds. podatków

Marianna LEŚNIKOWSKA

tel: 32 396 68 807 | e-mail: finanse@opera-slaska.pl

ZESPÓŁ DS. BHP i P.POŻ.

Specjalista ds. BHP

Eligiusz ZYMELLA

tel. 32 396 68 87 | e-mail: bhp@opera-slaska.pl

DZIAŁ KOORDYNACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ

Kierownik koordynacji pracy artystycznej

Ewa NOWAK

tel. 32 396 68 65 | e-mail: koordynacja@opera-slaska.pl

Specjalista ds. koordynacji pracy artystycznej

Małgorzata GADULA

tel: 32 396 68 79 | e-mail: koordynacja@opera-slaska.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Główna księgowa

Anna GREŃ

tel. 32 396 68 84 | e-mail: agren@opera-slaska.pl

Z-ca głównej księgowej

Beata SOLIK

tel. 32 396 68 51 | e-mail: finanse@opera-slaska.pl

Starsza Kksięgowa

Małgorzata TOMCZAK

tel. 32 396 68 51 | e-mail: mtomczak@opera-slaska.pl

Specjalista ds. księgowych

Agnieszka KUBIK

tel. 32 396 68 05 | e-mail: agnieszka.kubik@opera-slaska.pl

Starszy księgowy

Robert CICHOCKI

tel. 32 396 68 05 | e-mail: finanse@opera-slaska.pl

MAGAZYN KOSTIUMÓW

Kierownik Magazynu Kostiumów

Grażyna KĄDZIELA

tel. 32 396 68 37 | e-mail: magazyn-kost@opera-slaska.pl

Magazynier

Ewa KOCOT

tel. 32 396 68 37 | e-mail: magazyn-kost@opera-slaska.pl

PORTIERNIA GŁÓWNA

tel. 32 396 68 03

DZIAŁ TRANSPORTU

Kierownik transportu

Bartłomiej MUC

tel. 32 396 68 56 | e-mail: transport@opera-slaska.pl

WYNAJMY

Koordynator ds. wynajmów

Monika KOPICKA

tel. kom. 660 669 444 | e-mail: mkopicka@opera-slaska.pl

KONTAKT Z MEDIAMI

Maciej POLOCZEK

tel: 32 3966 853 | e-mail: mpoloczek@opera-slaska.pl

EDUKACJA

Magdalena MOLSKA

tel: 32/ 281 38 68, 503 165 654 | e-mail: edukacja@opera-slaska.pl

DZIAŁ PRAWNO-ORGANIZACYJNY I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Kierownik działu prawno-organizacyjnego i kontroli wewnętrznej

Agnieszka WIEJAK

tel. 32 396 68 04 | e-mail: awiejak@opera-slaska.pl

Referent działu prawno-organizacyjnego i kontroli wewnętrznej

Dagmara JUSZCZYSZYN

tel. 32 396 68 13 | e-mail: djuszczyszyn@opera-slaska.pl

DZIAŁ ZAOPATRZENIA

Kierownik działu zaopatrzenia

Przemysław KRZEMIŃSKI

tel. 32 396 68 63 | e-mail: pkrzeminski@opera-slaska.pl

DZIAŁ INWESTYCJI

III Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura
I Europejska Akademia Sztuki Wokalnej
Śląskie - pozytywna energia Opera Śląska w Bytomiu jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego Miasto Bytom

Nasza misja

Opera Śląska - tworzymy pomost pomiędzy klasycznym pięknem sztuki operowej, a współczesnymi odbiorcami
w Polsce i na świecie

Dołącz do nas