Edukacja

06 czerwca 2017, Wtorek
OPERA BLISKO CIEBIE – cykl lekcji teatralnych dla uczniów szkół podstawowych o ograniczonym dostępie do kultury

Projekt „OPERA BLISKO CIEBIE – cykl lekcji teatralnych dla uczniów szkół podstawowych o ograniczonym dostępie do kultury” zakłada organizację cyklu bezpłatnych spotkań teatralnych, przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych, dla których oferta edukacji kulturalnej jest niedostępna ze względu na bariery ekonomiczne, mentalne oraz związane z miejscem zamieszkania. W ramach projektu uczniowie będą mogli przeżyć podróż do świata Opery, poznać jej najpiękniejsze składniki, spotkać artystów zajmujących się pracą na scenie oraz pracowników działów technicznych. Celem projektu jest stworzenie warunków do uczestnictwa w ofercie edukacji teatralnej środowiskom o ograniczonym dostępie do kultury. Poprzez różnorodny program spotkań chcemy zainspirować uczniów do nauki zawodów artystycznych, ale także pokazać im, że opera to doskonała rozrywka.

Termin realizacji projektu – 1.04.2017 r. – 31.12.2017 r.

Współorganizatorzy:
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu
Świetlica socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej nr 21

Projekt obejmuje cykl lekcji teatralnych wyposażających uczniów w wiedzę o poszczególnych składnikach teatru operowego. W ramach zajęć uczniowie mają możliwość samodzielnego zagrania na instrumentach, przymierzenia kostiumów, a także zwiedzenia budynku Opery Śląskiej. Przyczyni się to do rozwijania ich wiedzy o historii tej instytucji – nierozerwalnie związanej z historią regionu, w którym żyją.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wróć