Opera Śląska w Bytomiu

  • wyszukiwarka

BOW

Kierownik: Beata Szweda bszweda@opera-slaska.pl

Specjalista ds. marketingu i reklamy: Grażyna Konieczna gkonieczna@opera-slaska.pl
Specjalista ds. reklamy: Ramona Kurzawa marketing@opera-slaska.pl
St. referent ds. obsługi widza: Aleksandra Krych akrych@opera-slaska.pl
Referent ds. obsługi widza: Natalia Szweda nszweda@opera-slaska.pl

KASY BILETOWE:
Natalia Szweda, Dominik Tyrala: 3966 815, 3966 877
kasa@opera-slaska.pl

 

FUNKCJONOWANIE KASY BILETOWEJ
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek-sobota: 10.00-18.00
niedziela: 2 godz. przed spektaklem
tel: 32 3966 815, 3966 877 kasa@opera-slaska.pl

Rezerwacje: Dział Imprez i Reklamy: 32 3966 853, 3966 808, 281 84 39 bow@opera-slaska.pl opera@opera-slaska.pl

Rezerwacje na spektakle przyjmowane są w Dziale Imprez i Reklamy: 32 3966 853, 3966 808, 281 84 39 bow@opera-slaska.pl opera@opera-slaska.pl
Sprzedaż biletów na spektakle: www.opera-slaska.pl KUP BILET

III Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura
I Europejska Akademia Sztuki Wokalnej
Śląskie - pozytywna energia Opera Śląska w Bytomiu jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego Miasto Bytom

Nasza misja

Opera Śląska - tworzymy pomost pomiędzy klasycznym pięknem sztuki operowej, a współczesnymi odbiorcami
w Polsce i na świecie

Dołącz do nas