Opera Śląska w Bytomiu

  • wyszukiwarka

Andrzej Szkurhan

ANDRIJ SHKURHAN

06/12/2011

Baryton | współpraca

Baryton | współpraca

Andrzej Szkurhan (Andrij Shkurhan) urodził się w mieście Sambor (obwód Lwowski) na Ukrainie, w polsko-ukraińskiej rodzinie zawodowych muzyków.
Jego ojciec, Semen Szkurhan, w przeszłości wybitny śpiewak-baryton, Zasłużony Artysta Ukrainy, laureat wielu nagród państwowych – był w latach 1993-2008 profesorem śpiewu na Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie jest profesorem śpiewu na wydziale wokalnym fakultetu muzycznego Uniwersytetu w m. Chernivtsi (Czerniowce) na Ukrainie.
Matka, Tamara Szkurhan /z domu hrab. Chromowska/ jest obecnie wykładowcą fortepianu, dyrygentury, psychologii i pedagogiki w Koledżu Sztuki i Muzyki im. S. Worobkiewicza w Czerniowcach.

Andrzej Szkurhan studiował informatykę i matematykę stosowaną na Uniwersytecie w Czerniowcach w latach 1978-1983.
Od roku 1983 studiował na wydziale wokalnym Lwowskiej Akademii Muzycznej, który ukończył w 1989 roku ze specjalizacjami: artysta-śpiewak operowy, artysta-śpiewak kameralista, nauczyciel śpiewu solowego (ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym).
Ukończył również studia podyplomowe na wydziale filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność „język polski”) – później, przez jakiś czas, pracował jako tłumacz z języków ukraińskiego i rosyjskiego.
W czerwcu 1998 r.  z ramienia Ministerstwa Kultury i Sztuki RP otrzymał tytuł zawodowy „Magister Sztuki”.

W latach 1988-1996 został laureatem jedenastu międzynarodowych konkursów wokalnych:
1988 we Lwowie (im. Salomei Kruszelnickiej): II nagroda;
1988 w Kijowie (im. Mykoły Łysenki): III nagroda;
1991 w Nowym Sączu (im. Ady Sari): I nagroda, szereg innych nagród m.in. za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego;
1991 w Modenie (im. Luciana Pavarottiego): dyplom finalisty;
1991 w Tuluzie: II nagroda i Srebrny Puchar Prezydenta Francji;
1992 w Warszawie (im. Stanisława Moniuszki): II nagroda;
1994 w Bytomiu (im. Adama Didura): I nagroda, szereg nagród specjalnych i pozaregulaminowych;
1994 w Helsinkach (im. Miriam Helin): IV nagroda;
1996 w Berlinie (konkurs interpretatorów opery włoskiej „I Cestelli ”): III nagroda;
1996 w Kopenhadze (im. Lauritza Melchiora): I nagroda i kontrakt na rolę Forda w „Falstaffie” Verdiego w Duńskiej Operze Królewskiej;
1996 w Bussetto (Voci Verdiane/Głosy Verdiowskie): III nagroda i tytuł honorowy „Głos Verdiowski”(„Voce Verdiano”);
1996 w Wiedniu („Belvedere”): III nagroda.

W 2007 r. otrzymał czeską prestiżową nagrodę „Opavską Thalie” za najlepsze wykonanie sceniczne sezonu 2006-2007 (rola hrabiego Luny w „Trubadurze” G.Verdiego)

Jest nagrodzony: Srebrnym Medalem „Za zasługi dla kultury Ukrainy” i honorowym tytułem „Zasłużony Artysta Ukrainy” w 1998 roku; Premią Narodową Ukrainy im. Tarasa Szewczenki (najwyższe państwowe odznaczenie Ukrainy w dziedzinie literatury, kultury i sztuki) w 2000 roku; również w 2000 roku został nagrodzony ukraińskim międzynarodowym Orderem Świętego Mikołaja za prace na rzecz wzmocnienia przyjaźni i stosunków dobrosąsiedzkich między Polską i Ukrainą, za międzynarodową działalność charytatywna; w lutym 2006 roku nagrodzony Krzyżem Archanioła Gabriela „Znak Szacunku Narodowego” i został Honorowym Obywatelem Miasta Stołecznego Kijowa.

W 1991 roku został laureatem I nagrody Konkursu Wokalnego im. Ady Sari w Nowym Sączu, a także szeregu innych nagród m.in. za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego. Wkrótce po tym został zaangażowany jako etatowy solista do Teatru Wielkiego w Łodzi, z którym współpracował do roku 1994.

Jesienią 1994 roku przeszedł do zespołu Opery Wrocławskiej, gdzie pracował przez jeden sezon.

W latach 1995-2002 pracował jako solista Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, gdzie śpiewał role: Nabucca w „Nabucco” i Germonta w „La Traviata” G.Verdiego; Janusza w „Halce” St.Moniuszki; Escamilla w „Carmen” G. Bizeta; szereg premier (m. in. role tytułowe w operach: „Mazepa” P. Czajkowskiego i „Rigoletto” G.Verdiego; rolę Miecznika w „Strasznym Dworze” St. Moniuszki; rolę Sharplesa w „Madama Butterfly” G. Pucciniego).

W latach 1993-2002 współpracował z Operą Śląską w Bytomiu, a od września 2002 r. do września 2005 r. pracował tam jako etatowy solista.

W latach 1991-2005 współpracował także:
z Operą Bałtycką w Gdańsku (Rigoletto\ Miller\ król Carlo – w „Rigoletto” \ ”Luisa Miller” \”Ernami”\ G.Verdiego);
z Operą Na Zamku w Szczecinie (Nabucco, koncerty „Viva Verdi”),
z Operą Krakowską (Escamillo w „Carmen” G.Bizeta, Miecznik w „Strasznym Dworze” St. Moniuszki; Janusz w „Halce” St.Moniuszki);
z Operą Nową w Bydgoszczy (hrabia Di Luna w „Trubadurze” G Verdiego).

W ciągu 20. lat jego pracy na polskich i światowych scenach operowych zaśpiewał ponad 50 pierwszoplanowych ról z repertuaru światowego jak i polskiego.
Występował gościnnie na scenach operowych i estradach koncertowych całej Europy, Ameryki Południowej, Stanów Zjednoczonych (m.in. w 1992 r. śpiewał partię tytułową w operze K. Szymanowskiego ”Król Roger” w teatrach operowych Buffalo i Detroit).

W latach 1998-2002 – równolegle z pracą solisty operowego – pracował jako nauczyciel śpiewu solowego w Średniej Szkole 2-go stopnia im. Elsnera w Warszawie.

Od jesieni 2005 r. mieszka i pracuje w Czeskiej Republice, jest solistą Moravskoslezskiej Narodowej Opery im. Antonina Dvořaka w Ostravie, współpracuje z Czeskim Narodnim Divadlem (Teatrem Narodowym) i Operą Państwową (Statni Opera) w Pradze, Moravską Narodni Operą im.Leoša Janačka w Brnie, ze Slezskim Divadlem (Teatrem Śląskim) w Opavie.

Obecnie ponownie współpracuje z Operą Śląską w Bytomiu, gdzie śpiewa partie tytułowe w operach G.Verdiego  „Nabucco” i „Rigoletto”, partię Amonastra w operze „Aida”, partię ojca Germonta w „Traviacie”.

III Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura
I Europejska Akademia Sztuki Wokalnej
Śląskie - pozytywna energia Opera Śląska w Bytomiu jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego Miasto Bytom

Nasza misja

Opera Śląska - tworzymy pomost pomiędzy klasycznym pięknem sztuki operowej, a współczesnymi odbiorcami
w Polsce i na świecie

Dołącz do nas